DOCMPI_Strzelce_Opolskie-Powiatowy_Urząd_Pracy_13.06.2017.doc