Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Kraina w obiektywie".

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca i elementy dla Krainy św. Anny, utrwalenie piękna otaczającego nas krajobrazu. Ponadto uwrażliwienie mieszkańców Krainy na piękno przyrody regionu oraz rozpowszechnianie idei fotografii, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Zgłoś fotografie z własnych zasobów,
przedstawiających krajobrazy,
charakterystyczne miejsca i/lub elementy obszaru Krainy św. Anny
w różnych porach roku.

I wygraj atrakcyjną nagrodę!
Na zgłoszenia czekamy od 3 do 28 lipca 2017r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

JPEGplakat.jpeg
PDFRegulamin konkursu.docx.pdf
DOCXzgłoszenie.docx