ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  dot. podania do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 13.10.2017 r. decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Przebudowie dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w Olszowej (S.A.G. Olszowa)".

PDFZawiadomienie RDOŚ -publiczna wiadomość.pdf