Bezpłatna nauka języka angielskiego lub niemieckiego w  ramach realizowanego projektu ze środków UE dla osób dorosłych:

JPEGplakat_A3.jpeg