Niewłaściwe prowadzenia prac termomodernizacyjnych na obiektach budowlanych w ktorych dochodzi do niszczenia gniazd ptaków - PDFpismo.pdf