Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe przystąpił do realizacji w 2012 roku projektu systemowego " Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priotytetu VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe realizowany jest od czerwca 2012 roku. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ujazd, którzy są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają ze świadczeń (finansowych, niefinansowych) Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
Głównym celem projektu jest  wzrost aktywności społecznej i zawodowej 7 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem.

W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań prowadzących do osiągnięcia celu głównego. Działania te będą opierały się na stosowaniu następujących instrumentów aktywnej integracji:
  • aktywizacja zdrowotna realizowana przez poradnictwo psychologiczne
  • aktywizacja zawodowa realizowana poprzez doradztwo zawodowe,
  • aktywizacja społeczna opierająca się na treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach gospodarowania budżetem domowym i współpracy z rodziną oraz warsztatach kreowania wizerunku
  • aktywizacja edukacyjna polegająca na szkoleniach zawodowych.
Z uczestnikami projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne, które będą określały zakres zadań do wykonania oraz zasady współdziałania z beneficjentami projektu. Przez cały okres uczestnictwa w projekcie świadczona będzie praca socjalna oraz poradnictwo socjalne. Projekt w swoich założeniach ma się przyczynić do zaktywizowania klientów pomocy społecznej oraz zwiększenia ich szans na otwartym rynku pracy. 

REALIZACJA PROJEKTU:

W ramach realizacji projektu  prowadzono szereg   konsultacji indywidualnych (z psychologiem i doradcą zawodowym) oraz warsztatów   prowadzących do  wzrostu kompetencji społecznych uczestników projektu.

Zorganizowano również 3 całodniowe  wyjazdy do Brzegu, Nysy i Byczyny, podczas których oprócz  udziału w warsztatach gospodarowania budżetem domowym i współpracy z rodziną uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia m.in. Muzeum Piastów Śl. w Brzegu, przepięknych zabytków Nysy oraz  skorzystania z atrakcji w Grodzie Rycerskim w Byczynie.
Poszczególni uczestnicy wzięli również udział w kursach zawodowych tj. pielęgnacji terenów zielonych czy florystyki i bikieciarstwa. W październiku odbędzie się jeszcze kurs tworzenia sztucznej bizuterii oraz obsługi kasy fiskalnej. Dla wszystkich zaś aktualnie odbywają się warsztaty kreowania wizerunku. Poza tym, jedna z uczestniczek została skierowana na kurs prawa jazdy.
Wszyscy uczestnicy projektu są bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach.
Zakończenie projektu w październiku ale już teraz planuje się realizację kolejnego etapu w 2013 r.