INFORMACJA

W 2012 roku Gmina Ujazd realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd” polegające na demontażu z budynków osób zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd, załadunku, transportu, rozładunku i utylizacji wyrobów zawierających azbest na które otrzymała dofinansowanie w:

  1. 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  2. 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.