Ujazd dnia 17.12.2013 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Ujazdu
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił V konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
W związku z powyższym Gmina Ujazd planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.
W związku z powyższym Gmina Ujazd ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 23 grudnia 2013 do 28 lutego 2014 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.ujazd.pl w zakładce „azbest”, wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 11).
Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w pok. nr 11. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli Państwo nie posiadają wyrobów zawierających azbest, prosimy o wypełnienie Informacji o wyrobach zawierających azbest (do poprania na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl w zakładce Jak załatwić sprawę – Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska (…) lub bezpośrednio w tut. Urzędzie w pokój nr 11) i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pok. 11 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Burmistrz Ujazdu – Tadeusz Kauch

Załączniki:

  1. PDFDruk o wydanie zaświadczenia do Starostwa Powiatowego.pdf
  2. PDFdruk oswiadcz do zglosz.pdf
  3. PDFDruk zgłoszenie robót.pdf
  4. PDFWNIOSEK o udzielenie dotacji - V nabór.pdf
  5. PDFWzor zgloszenie robot.pdf
  6. PDFWzór Pełnomocnictwo.pdf