DOCMPI_Strzelce_Opolskie-Starostwo_Powiatowe_9.01.2018.doc