Gminny Zarząd Oświaty

ul. Mickiewicza 4
47-143 Ujazd
Dyr. Małgorzata Kulesa

tel. 77 4637083
e-mail: 
www.gzoujazd.pl

 

Gimnazjum

Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe

Publiczne Gimnazjum in. św Anny

ul. Strzelecka 6
47-143 Ujazd
Dyr. Jadwiga Pszon-Chwedyna
tel. 77 4637723

e-mail:
www.spujazd.wodip.opole.pl

Szkoły podstawowe

 1. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
  ul. Strzelecka 6
  47-143 Ujazd
  Dyr. Jadwiga Pszon-Chwedyna
  tel. 77 4637723
  e-mail: zgs
  www.spujazd.wodip.opole.pl
   
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie
  ul. Stawowa 1
  47-143 Jaryszów
  Dyr. Beata Hornung
  tel. (077) 4637450
  e-mail:
  www.pspjaryszow.wodip.opole.pl

  a) Filia Publicznej Szkoły Podstawowej  w Jaryszowie
  z siedzibą w Sieroniowicach

  ul. Strzelecka 26
  47-143 Sieroniowice
  tel. 77 4637557
   
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Olszowej
  ul. Szkolna 7
  47-143 Olszowa
  Dyr. Grażyna Łupak
  tel. 77 4637412
  e-mail:
  www.spolszowa.wodip.opole.pl

  a) Filia Publicznej  Szkoły Podstawowej w Olszowej
  z siedzibą w Zimnej Wódce

  ul. Strzelecka 2
  47-143 Zimna Wódka

Przedszkola

 1. Publiczne Przedszkole im. J. Brzechwy w Ujeździe
  ul. Strzelecka 8
  47-143 Ujazd
  Dyr. Anna Sikora
  tel. 77 4637031
  e-mail:
  www.ppujazd.wodip.opole.pl
 1. Oddział zamiejscowy w Starym Ujeździe
  ul. Czterdziestolecia 28
  47-143 Stary Ujazd
  tel. 77 4637554
   
 2. Oddział zamiejscowy w Zimnej Wódce
  ul. Ujazdowska 32
  47-143 Zimna Wódka
  tel. 77 4637559
   
 3. Oddział zamiejscowy w Jaryszowie
  ul. Strzelecka 15
  47-143 Jaryszów
  tel. 77 4637556
   
 4. Oddział zamiejscowy w Sieroniowicach
  ul. Strzelecka 26
  47-143 Sieroniowice
  tel. 77 4637558
   
 5. Oddział zamiejscowy w Balcarzowicach
  ul. 1 Maja 12
  Balcarzowice
  47-134 Błotnica Strzelecka
  tel 77 4637555
   
 6. Oddział zamiejscowy w Olszowej
  ul. Szkolna 7
  47-143 Olszowa