Informujemy, że ze względu na przerwę w zajęciach szkolnych w dniach

30.04, 02.05, 04.05 oraz 01.06 komunikacja regularna w tych dniach na terenie Gminy Ujazd

nie będzie prowadzona.