Bez tytułu.png

 

Operacja "Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa". Operacja mająca na celu Podnoszenie standardu usług rekreacyjnych i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej - budowa 3 siłowni zewnętrznych w obrębie istniejących placów zabaw i doposażenie terenów istniejących placów zabaw poprzez montaż bujaków, koszy na śmieci, stojaków na rowery i tablic z regulaminem w miejscowościach Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich la lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: przebudowa 3 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wartość dofinansowania wynosi 88.810,00 zł i stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.