PDFxlv2792018-w-sprawie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-terenow-wsi-olszowa-zimna-wodka-i-sieroniowice.pdf