OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 (Dz.U z 2014r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U z 2018r. poz. 121 )

o g ł a s z a :

I przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ujazd.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  29.11.2018r.  w Referacie  Gospodarki Gruntami , Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,

Urzędu Miejskiego w Ujeździe , przy ul. Sławięcickiej nr 19, pokój nr 11.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości  gruntowe, niezabudowane, położone w Gminie Ujazd.

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

PDFI przetarg.pdf