Zimna Wódka

W startych zapisach z roku 1260 Zimna Wódka widnieje, jako „Zimnowodca”. 

W roku 1376 w spisie Parafii Zimna Wódka figuruje, jako Caldeborn. W XVIII wieku parafię w Zimnej Wódce złączono z parafią Klucz. Odtąd Zimnowódzki stanowi filię kościoła w Kluczu. W 1858 roku zbudowano pierwszą szkołę we wsi, do której uczęszczało 134 dzieci. W roku 1910 wieś zamieszkiwało 725 osób, natomiast w roku 1925 tylko 696 a w 1933 tylko 676. 
Obecnie wieś razem z dwoma przysiółkami – Buczki i Wesołów, zamieszkują 732 osoby.
Administracyjnie Zimna Wódka zajmuje obszar 1228 ha. Wieś położona jest w środkowo – zachodniej części Gminy, w terenie mocno pofałdowanym od strony południowo - zachodniej osłonięta dużym kompleksem leśnym.
W sierpniu 2008 roku południowa część wsi została dotknięta klęską trąby powietrznej. Ucierpiało wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Powalonych zostało kilka hektarów lasu oraz wiele drzew owocowych.
We wsi działają:
1. Ochotnicza Straż Pożarna
2. Ludowy Zespół Sportowy
3. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców – koło Zimna Wódka
4. Grupa Odnowy Wsi.