Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach poddziałania 19.2

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w zakresie przekazania mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzy i informacji na temat możliwości realizacji własnych projektów za pośrednictwem LGD, w tym zwłaszcza: o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, na temat kryterium oceny wniosków i ich interpretacji, na temat wymogów formalnych określonych przez Instytucję Wdrażającą, na temat dobrych praktyk osiąganych w innych regionach kraju lub za granicą (wzmacniających partycypację oraz usprawniających realizację projektów).
 
Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1.
 
Po zakończeniu spotkania będzie możliwe skorzystanie z doradztwa indywidualnego z pracownikiem biura Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy!
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego przybycia najpóźniej do 19 listopada 2018 r. do godziny 15:00, telefonicznie - 77 44 67 130/131 lub mailowo na adres