Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza. Celem programu jest wymiana tradycyjnego, nieekologicznego źródła ciepła  na ekologiczne ogrzewanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, jej celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców Gminy Ujazd. Dokument dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Ujeździe i na stronie www.ujazd.pl. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim (pokój nr 11) lub przesłać na adres : w terminie do 31 grudnia br. Program realizowany będzie w roku 2019.

PDFANKIETA.pdf