MIASTO UJAZD
 
herb.jpeg
 
            Miasto Ujazd leży w południowej części Gminy, nad rzeką Kłodnicą i Kanałem Gliwickim. Administracyjnie zajmuje obszar 1.469 ha. Aktualnie Ujazd zamieszkują 1.733 osoby. Jest jednym z najstarszych miast na Śląsku.
            Pierwsza wzmianka o Ujeździe znalazła się w dokumencie Papieża Hadriana IV – bulli prefekcyjnej z 23 kwietnia 1155r. Za datę uzyskania praw miejskich uważa się 25 maja 1223r., kiedy to Biskup Wrocławski Wawrzyniec wystawił dokument lokacyjny. Na przestrzeni wieków Ujazd wielokrotnie zmieniał właścicieli. Wiek XVII i XVIII był okresem niepomyślnym dla rozwoju miasta. Wojny trzydziestoletnia (1618 – 1648), austriacko – pruska (1740 – 1763) oraz wielkie pożary w latach 1666, 1676, 1770, zdziesiątkowały ludność i zniszczyły wiele zabudowań wraz z dobytkiem i inwentarzem, przynosząc znaczne osłabienie gospodarcze. Sytuację tą pogłębiło powstanie nowego szlaku handlowego Kraków – Wrocław, omijającego Ujazd. I połowa XIX w. przyniosła pewne ożywienie gospodarcze za sprawą uruchomienia Kanału Gliwickiego. W toku działań wojennych w 1945 roku, Ujazd został zniszczony w prawie 70 %. Największemu zniszczeniu uległ rynek z ratuszem i przyległe ulice oraz zamek.
 
Ważniejsze zabytki w mieście:
  • Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła, zbudowany w 1613 roku, ufundowany przez Mikołaja Kochcickiego.
  • Kościół pątniczy „Studzionka”, przy drodze do Pyskowic z 1862 roku. Budowa tej świątyni związana jest z legendą o cudownych właściwościach wody z pobliskiego źródełka.
  • Ruiny zamku położone na wzgórzu dominującym nad miastem. Pierwotna budowla wzniesiona jeszcze w XIII wieku jako siedziba biskupia, wielokrotnie przebudowywana. W roku 1945 zamek został wypalony i zniszczony, do dziś w ruinie.
  • Spichlerz, położony w północno – wschodnim narożniku rynku. Trzykondygnacyjny, murowany, z drewnianymi stropami, wybudowany w XIII w. Obecnie nieużytkowany.
Przez Ujazd przebiega szlak rowerowy, prowadzący z woj. Śląskiego w głąb Opolszczyzny.