DOCMPI_Strzelce_Opolskie-Powiatowy_Urząd_Pracy_11.12.2018.doc