Katarzyna Tomczyk - Zastępca Burmistrza

Urodzona w 1968 r.

Wykształcenie :
Wyższe - Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Praca zawodowa :
Od 2002 roku Inspektor w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,
Od 2015 roku Kierownik Referatu Inwestycji.
Od 2018 roku Zastępca Burmistrza

Kontakt :
bezpośredni: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 3
telefoniczny: 774048750