Sołtysi gminy Ujazd

Miasto Ujazd - Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców
Krystyna Wodniok, tel. 77 463 70 62, 797 248 011, e-mail:

Balcarzowice - Sołtys
Klaudia Giemsa, tel. 77 463 71 61, 600 118 057, e-mail:

Sieroniowice - Sołtys
Małgorzata Michalska, tel. 882 668 207, e-mail:

Nogowczyce - Sołtys
Andrzej Grabiec, tel. 77 463 72 45, 692 507 341, e-mail:

Jaryszów - Sołtys
Józef Duk, tel. 77 463 73 91, 889 082 482, e-mail:

Niezdrowice - Sołtys
Ewa Mosler, tel. 509 093 329, e-mail:

Stary Ujazd - Sołtys
Sebastian Golec, tel. 606 420 599, e-mail:

Zimna Wódka - Sołtys
Andrzej Sładek, tel. 888 079 259, e-mail:

Olszowa - Sołtys
Irena Podolska-Koziołek, tel. 500 463 944, e-mail:

Klucz - Sołtys
Rajmund Muskała, tel. 663 082 591, e-mail: