Sołtysi gminy Ujazd

Miasto Ujazd - Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców
Krystyna Wodniok, tel. 077 463 70 62

Balcarzowice - Sołtys
Klaudia Giemsa, tel. 077 463 71 61

Sieroniowice - Sołtys
Joanna Lipok, tel. 077 463 77 60

Nogowczyce - Sołtys
Andrzej Grabiec, tel. 077 463 72 45

Jaryszów - Sołtys
Józef Duk, tel. 077 463 73 91

Niezdrowice - Sołtys
Ewa Mosler

Stary Ujazd - Sołtys
Sebastian Golec, tel. 077 463 70 97

Zimna Wódka - Sołtys
Magdalena Ogaza, tel. 077 463 76 43

Olszowa - Sołtys
Irena Podolska, tel. 077 463 71 90

Klucz - Sołtys
Rajmund Muskała, tel. 077 463 71 77