W związku ze zmianą przepisów i nowym obowiązkiem sprawozdawczym dla punktów skupu odpadów tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne przypominamy o sprawozdaniu na którego złożenie termin mija 31 stycznia 2019 r.

PDFRozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf
DOCXObowiązki-sprawozdawcze-przypomienie.docx