W załączeniu przekazuję artykuł dotyczący składek na ubezpieczenie społeczne rolnikówPDFS25C-919012813220.pdf