• Burmistrz Ujazdu - Hubert Ibrom
  • Zastępca Burmistrza - Katarzyna Tomczyk
  • Sekretarz Gminy - Roman Więcek
  • Skarbnik Gminy - Longina Napieracz