• Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
  • Sekretarz Gminy - Roman Więcek
  • Skarbnik Gminy - Helena Habrajska-Strycharz