PDF2019 cześć m. Ujazd IV.29.2019.pdf
PDFRozstrzygniecie nadzorcze.pdf
PDFzałącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu w całości.pdf