Lokalny Punkt Informacyjny zaprasza na szkolenie ze stosowania zasad konkurencyjności oraz rozeznania rynku - DOCXOgłoszenie - szkolenie z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku.docx