Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe informuje, że z dniem 25.05.2020 r. zmienia się cena wody i ścieków. Zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd cena wody wynosi: 3,30 zł/netto, cena ścieków wynosi: 6,26 zł/netto.