Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe informuje, że z dniem 25.05.2019 r. zmienia się cena ścieków. Zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd cena ścieków wynosić będzie 6,26 zł