Logo RPO4.jpeg

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej
 w Gminie Ujazd

W dniu 23.04.2009 r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe została podpisana umowa pomiędzy gminą Ujazd a firmą wykonawcą robót budowlanych Skanska S.A. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa”. Koszt całego zadania wynosi ponad 7mln zł. Projekt w wysokości 3 651 771zł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013-„inwestujemy w twoją przyszłość”.
W obecnej chwili prace wykonywane są we wszystkich trzech miejscach tzn. w Olszowej, Księżym Lesie i Kluczu. Koniec prac zaplanowano na 15 października 2009 r. Obecnie skanalizowane jest ok. 80% Gminy. Po wykonaniu projektu przekroczy 98%.
Dalsza część budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ujazd dla wsi Sieroniowice i SAG Sieroniowice planowana jest na rok 2010.