zaloba.jpeg

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
jego małżonki oraz wielu Wybitnych Polaków

Cześć Ich pamięci!