DOCMPI_Strzelce_Opolskie-Powiatowy_Urząd_Pracy_11.06.2019.doc