Poniżej zamieszczam informacje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci:

- nowy system segregacji śmieci -JPEGnowy system segregacji 2019.jpeg

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region": PDFRegulamin utrzymania czystości od 1lipca 2019.pdf

- najważniejsze zmiany w Regulaminie: PDFNajważniejsze zmiany w Regulaminie 2019.pdf

- harmonogram Stary Ujazd, Zimna Wódka, Olszowa: PDFGm. Ujazd zamieszkała Stary Ujazd, Zimna Wodka, Olszowa.pdf

- harmonogram Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Balcarzowice, Grzeboszowice, Klucz, Ujazd (Słoneczna, Kwiatowa, Starostrzelecka): PDFGm. Ujazd zamieszkała Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Balcarzowice, Grzeboszowice, Klucz, Ujazd(Słoneczna,Kwiatowa,Starostrzelecka).pdf

- harmonogram Niezdrowice, Ujazd (bez Starostrzeleckiej, Kwiatowej, Słonecznej): PDFGm. Ujazd Niezdrowice, Ujazd (bez ul.Starostrzeleckiej, ul.Kwiatowej, ul.Słonecznej).pdf