Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi dotyczący kontroli okresowej, co najmniej raz w roku polegającej na  sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych - PDFS25C-919072509200.pdf