TELEFONY KONTAKTOWE
W SYTUACJI ZAISTNIENIA ZDARZENIA KRYZYSOWEGO
NA OBSZARZE GMINY UJAZD:

- Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch
   tel. kontaktowy 077-4048750, fax 077-4048763, 605064674

- Sekretarz Gminy Roman Więcek 
   tel. kontaktowy 077-4048750, fax 077-4048763

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
 

  1. Kierownik Referatu Irena Tiszbierek
    tel. kontaktowy służbowy  077-4048760
  2. Inspektor Urszula Stypa
    tel. kontaktowy służbowy  077-4048759
  3. Podinspektor Katarzyna Ciołczyk
    tel. kontaktowy służbowy 077-4048759

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd
tel. kontaktowy służbowy 077-4637050, 077-4637058

Pogotowie Wodociącowo-Kanalizacyjne i Oczyszczalnia Ścieków w Ujeździe
ul. Powstańców Śl.
tel. kontaktowy służbowy  077-4637911 (Telefon czynny całą dobę)

POGOTOWE ENERGETYCZNE NR TEL. 991

POLICJA NR TEL. 997

STRAŻ POŻARNA NR TEL. 998

POGOTOWIE RATUNKOWE NR TEL. 999

TELEFON ALARMOWY NR TEL. 112