Ubezpieczeni w PZU

Wszelkie szkody powstałe w wyniku powodzi należy zgłaszać pod numeren infolinii 801 102 102.