Dofinansowanie projektu – „Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową” ue.jpeg

W dniu 29 maja 2009 r. podpisana została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa i Burmistrzem Ujazdu na dofinansowanie projektu "Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w Infrastrukturę drogową" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi 8 702 470,23 zł, w tym dofinansowanie RPO WO 2007-2013 - 7 397 099,69 zł.

IMG_49072.jpeg