INFORMACJA
 
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
 
DLA POWODZIAN
O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM
 
 
  
 
POWÓDŹ sprzyja szerzeniu się CHORÓB ZAKAŹNYCH.
 
Woda roznosi i osadza na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy zniszczyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.


W tym celu trzeba:

 • odkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wodne,
 • oczyścić z osadów i odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących powierzchnię ścian, podłóg i sprzętów gospodarczych,
 •  wywietrzyć, wysuszyć i odmalować   pomieszczenia mieszkalne    i gospodarcze, zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność
  i gdzie przebywają małe dzieci oraz osoby starsze, niedołężne,
 • oczyścić, wysuszyć i odkazić miejsca ustępowe; często powtarzać odkażanie urządzeń sanitarnych i ustępów, zmywać je i trzymywać w czystości i suchości,
 • do odkażania używać środki o właściwościach dezynfekcyjnych np. Domestos, Agent lub inne dostępne na stoiskach z artykułami chemicznymi,
Zakaźne schorzenia przewodu pokarmowego szerzą się poprzez zakażoną wodę, żywność i brudne ręce.
 
TYLKO RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY CHRONI PRZEP ZACHOROWANIEM
 
 1. WODĘ do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy ZAWSZE GOTOWAĆ przed użyciem. Pamiętaj! Wodociągi mogą zostać uszkodzone, w związku z czym woda może nie nadawać się do picia. Po ustąpieniu fali powodziowej wszystkie studnie należy oczyścić i wydezynfekować.
 2. Surowe produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, jaja, ryby) oraz warzywa należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia z produktami gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na zimno lub przechowywania.
 3. RĘCE myć dokładnie wodą i mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej bytności w ustępie, oporządzeniu zwierząt, oczyszczaniu warzyw oraz mięsa i jaj. To samo czynić przed przystąpieniem do: obróbki produktów przeznaczonych do spożycia, przygotowywania posiłków, karmienia dziecka, pielęgnowania niemowlęcia.
 4. W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać jego zaleceniom.
 5. W przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiednich punktów szczepień.