Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w dniu 24 października 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00
na Dzień Otwarty organizowany w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
 
W tym dniu będą mieli Państwo możliwość:
  • wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego  (EKUZ),
  • uzyskać informacje na temat e-recept,
  • założyć Internetowe Konto Pacjenta,
  • uzyskać informacje na temat realizowanych programów profilaktycznych,
  • uczestniczyć w pokazie diety DASH.
W ramach punktu edukacyjnego zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich będzie można bezpłatnie wykonać pomiar:
  • stężenia glukozy we krwi,
  • ciśnienia tętniczego krwi,
  • zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu z wykorzystaniem aparatu - smokerlyzer,
Ponadto będzie możliwość wypróbowania okularów ALKOgogle, które symulują zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba po spożyciu alkoholu oraz prowadzona będzie dystrybucja materiałów edukacyjnych. Stoisko edukacyjne zostanie zorganizowane 24 października 2019r. w godz. 9.00 – 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 (parter).