INFORMACJA
 
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
 
DLA POWODZIAN
O ŻYWNOŚCI
 
Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej prowadzi do choroby, a nawet śmierci.


NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW,KTÓRE:

 • zostały zalane, a nie są hermetycznie opakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia (np. przetwory w słoikach),
 • mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję,
 • mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły,
 • są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy chemiczny zapach,
 • są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp.,
 • znajdowały się bez szczelnych opakowań w miejscach brudnych - w chlewach, oborach, kurnikach itp.,
 • są w puszkach o wydętych wieczkach (zbombażowane konserwy).
Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia - mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Ani gotowanie, ani smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.
 
POSIADANĄ ŻYWNOŚĆ CHROŃ PR2ED ZEPSUCIEM I ZANIECZYSZCZENIAMI, W TYM CELU:
 
 • produktów nietrwałych, jak: mięso, wędliny, ryby, śmietana, masło, gotowe potrawy itp., nie przechowuj w temperaturze wyższej niż 10oC,
 • produkty sypkie, zawilgocone, ale nie zepsute należy szybko spożyć lub przed przechowaniem przesuszyć,
 • przechowuj    żywność    w    szczelnych    opakowaniach,    przykrytą,    w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne,
 • składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu,
 • chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami.
W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni wodoszczelnego opakowania żywności, po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, jeśli nie wykazuje żadnych zmian.
 
W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW,
PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM
PODOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO -
BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA
 
Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.