Poniżej załączony został plan polowań zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe"" w dniu 21.12.2019 r.

- PDFSKMBT_C36419112214340.pdf
- JPEGObwód łowiecki 85 - podział gminy.jpeg
- JPEGObwód łowiecki 107 - podział gminy.jpeg