Obwieszczenie nr GL.ZUZ.1.421.561.2019.PW z dnia 05.12.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:

-PDFS25C-919120915120.pdf