Szanowni mieszkańcy Sieroniowic!

W dniu 24 stycznia 2020 roku (piątek) o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie,
w sprawie wyboru zadania do zrealizowania w 2020 roku ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz przedstawienia sprawozdania sołeckiego za 2019 r.
Na zebraniu Burmistrz Ujazdu - Hubert Ibrom przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok jak również planowane zadania do wykonania w 2020 r.
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sieroniowic!