Skład osobowy Rady Miejskiej w Ujeździe:

 1. Cichoń Tomasz – przewodniczący
 2. Bartodziej Magdalena - wiceprzewodnicząca
 3. Muskała Rajmund - wiceprzewodniczący
 4. Bednarek Sebastian
 5. Urbańczyk Adrian
 6. Duk Józef
 7. Fogel Waldemar
 8. Gala Roman
 9. Głowania Kamil
 10. Grabiec Andrzej
 11. Matuszek Barbara
 12. Sobota Teresa
 13. Stanek Dorota
 14. Trusz Agata
 15. Wewiorka Sandra