Skład osobowy Rady Miejskiej w Ujeździe:

 1. Cichoń Tomasz – przewodniczący
 2. Dorota Stanek - wiceprzewodnicząca
 3. Muskała Rajmund - wiceprzewodniczący
 4. Bednarek Sebastian
 5. Duk Józef
 6. Głowania Kamil
 7. Grabiec Andrzej
 8. Matuszek Barbara
 9. Michalska Małgorzata
 10. Michalski Paweł
 11. Olesz Grzegorz
 12. Sobota Teresa
 13. Szarf Monika
 14. Trusz Agata
 15. Tiszbierek Sandra