Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych

-   PDFZałącznik nr 1. Obwieszczenie o przystąpieniu do POP 2020.pdf