Komisja Rewizyjna

 1. Matuszek Barbara – przewodnicząca
 2. Bednarek Sebastian
 3. Michalska Małgorzata
 4. Trusz Agata
 5. Tiszbierek Sandra

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Tiszbierek Sandra – przewodnicząca
 2. Bednarek Sebastian
 3. Głowania Kamil
 4. Olesz Grzegorz
 5. Szarf Monika

Komisja Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych

 1. Głowania Kamil - przewodniczący
 2. Grabiec Andrzej
 3. Michalski Paweł
 4. Muskała Rajmund
 5. Sobota Teresa
 6. Stanek Dorota

Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki

 1. Stanek Dorota – przewodnicząca
 2. Duk Józef
 3. Grabiec Andrzej
 4. Michalski Paweł
 5. Muskała Rajmund
 6. Trusz Agata

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Sobota Teresa – przewodniczący
 2. Duk Józef
 3. Matuszek Barbara
 4. Michalska Małgorzata
 5. Olesz Grzegorz
 6. Szarf Monika