Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.
W skład Forum wchodzą przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa, przedstawiciele środowisk młodzieżowych zgłoszonych indywidualnie, przez organizacje młodzieżowe lub nieformalne grupy młodzieżowe.
Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:
  • Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
  • nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
  • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzież
  • osoba indywidualna w wieku od 15 do 23 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu.
Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród młodzieży współpracującej z Państwa organizacją o rozpoczynającym się naborze.
Termin składania dokumentów mija 21 lutego br.
Poniżej przesyłam link do ogłoszenia:
Informacje o działalności poprzednich kadencji FMSWO znajdziecie Państwo na naszej stronie FB:  https://www.facebook.com/mlodziezoweopolskie
 
W imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego serdecznie zapraszam aktywną młodzież z całego województwa do rozpoczynającej się rekrutacji i owocnej współpracy.