pr-nss-200.jpeg opolskie-50.jpeg ue-efrr-200.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Gmina Ujazd zrealizowała projekt pn.: „Utworzenie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.”

Projekt w wysokości 2 207 997,02  PLN w 85% kosztów kwalifikowanych został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – „inwestujemy w twoją przyszłość”

Misją nowopowstałego Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest pomoc nowopowstałym firmom z sektora MSP w osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu ich np. na współpracę z firmami funkcjonującymi na terenie gminy ujazd i Strefy Aktywności Gospodarczej.

Utworzony Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach swojej działalności oferuje:

1. Doradztwo i pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej tj:

  • usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe),
  • usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości,
  • usługi biurowe – dostęp do Internetu, możliwość korzystania z faksu, ksero, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
  • organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

2. Najem pomieszczeń po preferencyjnych cenach:

  • w zależności od kategorii wynajmującego i okresu pobytu danej firmy w Inkubatorze.
     

www.ujazd-inkubator.pl