KOMUNIKAT z dnia 12.03.2020
 
W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony
przed KORONAWIRUSEM 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.
informuje, że
wszystkie wnioski  należy wysyłać pocztą,
a w uzasadnionych przypadkach złożyć w INFORMACJI Starostwa
lub poprzez E-PUAP.
www.esp.pwpw.pl

Dotyczy to również osób umówionych na określony
dzień i godzinę.
 
Wykaz bezpośrednich numerów telefonu do wydziałów
w zakładce KONTAKT na stronie www.powiatstrzelecki.pl