KOMUNIKAT !

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
 
Z związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, apelujemy o dokonywanie płatności  z tytułu podatku oraz innych opłat w formie bezgotówkowej
 
WSZELKIE OPŁATY MOŻNA WNOSIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Podatnicy, którzy nie posiadają rachunków bankowych i nie są w stanie dokonać płatności podatku drogą elektroniczną, mogą wstrzymać się od tej czynności do czasu odwołania tej decyzji przez Burmistrza Ujazdu.

Podatek będzie można zapłacić w dogodnym terminie po ustaniu zagrożenia epidemią.